Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium on isesõitvate autode osas äraootaval seisukohal