LG: 100 protsenti 15-19 aastastest eestlastest kasutavad nutitelefone