President Obama võrdles Healthcare.gov veebilehe vigu iOS 7 süsteemiga