Euroopa Lennuohutusamet andis loa elektroonikaseadmete kasutamiseks lennukites