Vabariigi Valitsus kiitis heaks infoühiskonna arengukava järgmiseks seitsmeks aastaks

Aastaks 2020 kasutab 60% majapidamistest üle 100Mbps internetiühendust