SignWise tõstab esimesena Eestis äridokumentide e-allkirjastamise turvalisust

Esimesena Eestis pakub SignWise ettevõtetele võimalust e-allkirjastada läbi pakutava teenuse nii oma infosüsteemides kui online teenustes rahvusvahelist e-allkirja vormingut BDOC. 

Riigi Infosüsteemi Amet soovitab asutustel ja ettevõtetel juba käesoleva aasta jooksul võtta kasutusele uue põlvkonna krüptoalgoritmidel põhineva BDOC ümbriku. Järgmisel aastal peaks sellele formaadile üle minema kogu Eesti.

Paljudele ettevõtetele tähendab see kohustuslik üleminek aja- ja ressursikulu, millega tuleb süsteemide uuendamisel arvestada. SignWise teenuse kasutuselevõtt võimaldab ettevõttel oluliselt esmaseid investeeringukulusid vähendada. See lühendab ühtlasi ka aega, mis kulub infosüsteemides krüptoalgoritmide uuendamiseks ja haldamiseks ning tagab pikaajalise tehnilise võimekuse elektrooniliste äridokumentide e-allkirjastamiseks.

SignWise ’i pakutava BDOC toega teenus on juba kasutatav ning seda on võimalik oma klientide teenindamiseks tööle rakendada. Avaldamise hetkel on SignWise’i teenuses võimalik BDOC elektroonilisi äridokumente allkirjastada Eesti, Läti ja Leedu kodanike ja ettevõtetega.

 

BDOC ümbrikke suudab avada uusim ID-kaardi tarkvara versioon 3.8.

SignWise pakub ettevõtete infosüsteemidesse ja online teenustesse integreeritavat elektrooniliste äridokumentide e-allkirjastamise ja kasutajate autentimise teenust. SignWise-teenus integreerib erinevate riikide väljastatavad elektroonilised identiteedid ühisesse teenusepilve, kus nende siseriiklik ja/või piiriülene ristkasutamine on võimalik. Täna saavad teenust kasutada Eesti, Läti, Leedu, Šveitsi, Soome ja Aserbaidžaani riiklike elektrooniliste identiteetide omanikud.

BDOC on vorming, mis põhineb uue põlvkonna krüptoalgoritmidel ja võimaldab rahvusvahelist e-allkirjastamist. Uues vormingus allkirjastatud failid on väiksemad, sest tegu on kokku pakitud formaadiga. BDOC-i on parem edastada ka e-kirja teel, sest e-posti rakendused tunnevad formaadi hõlpsamini ära kui senist DDOC-i. Erinevalt DDOC-vormingust toetab BDOC-vorming tugevama SHA-2 pere räside kasutamist.